Жаттығулар мен жарыстарды ұйымдастыру

Спорттық радиопеленгацияны үйренуді радиоспорт үйірмесі бар спорттық мектептерде, орта және жоғары білім орындарында бастаған жөн.

Спорттық радиопеленгация үйірмесін ұйымдастыру және жарыстарға қатысу үшін қажет негізгі  спорт жабдықтарының тізімі.

Радиоқабылдағыш  пеленгатор  3,5 МГц         –       6 дана.

Радиоқабылдағыш  пеленгатор  145 МГц        –       6 дана.

Спорттық компастар                                              –        6 дана.

Радиотолқын таратқыштар 3,5 МГц                                 –        6 дана.

Радиотолқын таратқыштар 145 МГц                                –        6 дана.

Призмалар                                                                –        6 дана.

Компостерлер                                                          –        6 дана.

Старттық сағат                                                          –        1 дана.

Comments are closed.